Zawroty głowy co oznaczają i kiedy powinny budzić niepokój?

Opublikowano: Aktualizacja: 7 kwietnia 2024Autor: Redakcja

Jesteś na blogu prywatnej poradni lekarskiej. Potrzebujesz konsultacji z lekarzem? Kliknij tutaj >

Mężczyzna trzymajacy się za głowę na tle napisu co oznaczają zawroty głowy

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się momenty, kiedy nagle świat zaczyna wirować, a utrzymanie równowagi staje się trudne. Zawroty głowy, choć często bagatelizowane, mogą stanowić poważne wyzwanie dla zdrowia i codziennego funkcjonowania. Ich przyczyny mogą być różnorodne – od niegroźnych, chwilowych niedogodności, po objawy poważnych schorzeń. Zrozumienie mechanizmu ich powstawania oraz możliwości skutecznego radzenia sobie z nimi stanowi kluczową kwestię dla każdego, kto doświadcza tych nieprzyjemnych dolegliwości. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku. Zgłębimy także zarówno jego podstawy medyczne, jak i praktyczne aspekty zapobiegania mu i leczenia.

TL;DR Główne tezy artykułu:

 1. Charakterystyka i Przyczyny Zawrotów Głowy: Zawroty głowy mogą być wywołane przez różne czynniki, od łagodnych i chwilowych niedogodności po objawy poważnych schorzeń. Są one opisywane jako uczucie niestabilności, dezorientacji, lub rotacji otoczenia.
 2. Diagnoza i Leczenie: Diagnoza zawrotów głowy często wymaga dokładnego wywiadu medycznego, badań fizycznych i, w niektórych przypadkach, badań dodatkowych. Leczenie może być różnorodne, od terapii farmakologicznej, przez terapię rehabilitacyjną, zmiany stylu życia, aż po interwencje chirurgiczne, w zależności od przyczyny.
 3. Różnorodność Przyczyn: Zawroty głowy mogą mieć wiele przyczyn, w tym zaburzenia równowagi wewnętrznej ucha, niedociśnienie ortostatyczne, migreny, infekcje wirusowe, stany lękowe, zaburzenia krążenia krwi, urazy głowy, niektóre leki, niedobory witamin, oraz choroby neurologiczne.
 4. Potencjalne Poważne Konsekwencje: Chociaż zawroty głowy często są łagodne i przemijające, mogą stać się intensywne i przewlekłe, prowadząc do znacznego upośledzenia codziennego funkcjonowania. W niektórych przypadkach mogą sygnalizować poważne problemy zdrowotne.
 5. Sygnały Alarmowe: Należy zwrócić uwagę na pewne sygnały alarmowe towarzyszące zawrotom głowy, które wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, zwłaszcza gdy są nagłe, intensywne, lub gdy towarzyszą im inne niepokojące objawy.
 6. Radzenie Sobie z Zawrotami Głowy: W przypadku wystąpienia zawrotów głowy zaleca się podjęcie określonych działań, takich jak usiąść lub położyć się, skupić na spokojnym oddychaniu, oraz stopniowe wstawanie, aby zmniejszyć uczucie dezorientacji i uniknąć upadków.
 7. Znaczenie Wczesnej Diagnozy i Indywidualnego Leczenia: Wczesna diagnoza i indywidualne podejście do leczenia są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z zawrotami głowy, uwzględniające zarówno aspekty medyczne, jak i psychospołeczne pacjenta.

Co nazywamy zawrotami głowy?

Zawroty głowy to dolegliwość charakteryzująca się poczuciem niestabilności, dezorientacji lub rotacji otoczenia, bez względu na to, czy osoba stoi w miejscu, czy się porusza. Objawiają się one często jako uczucie zaburzenia równowagi, przesuwania się otoczenia lub jego wirowania. Zwykle są one łagodne i przemijające. Mogą jednak stać się intensywne i przewlekłe, prowadząc do znacznego upośledzenia codziennego funkcjonowania. Zawroty głowy mogą powodować różne czynniki – zarówno raczej błahe, jak i te poważniejsze. Diagnoza tej dolegliwości wymaga często dokładnego wywiadu medycznego oraz badań fizycznych. A także – czasami – badań dodatkowych, takich jak testy równowagi lub obrazowanie medyczne. Istotny jest również dokładny wywiad medyczny. Czasem leczenie może obejmować terapię farmakologiczną, terapię rehabilitacyjną, zmiany stylu życia lub nawet interwencje chirurgiczne w niektórych przypadkach. W związku z różnorodnością i potencjalnymi poważnymi konsekwencjami zawrotów ważne jest, aby terapia była całościowa i wielopoziomowa. A także prowadzona pod nadzorem lekarza, uwzględniającego zarówno aspekty medyczne, jak i psychospołeczne.

Potrzebujesz pomocy lekarza, a Twoja przychodnia jest zamknięta?

Na stronie ReceptaULekarza.pl zamówisz szybką konsultację z opcją wystawienia e recepty. Wszystko online — szybko załatwisz przez komputer czy swój telefon.

Jakie są przyczyny zawrotów głowy?

Dolegliwość ta może mieć różnorodne przyczyny. Część z nich ma związek raczej z ciśnieniem, dietą, samopoczuciem, zmęczeniem lub problemami życia codziennego. Istnieją jednak także przyczyny, które mogą być sygnałami poważniejszych schorzeń. No najczęściej występujących z nich należą:

 • Zawroty głowy a Zaburzenia równowagi wewnętrznej ucha. Problemy z równowagą oraz uczucie wirowania powodują schorzenia układu równowagi wewnętrznej ucha, takie jak zapalenie ucha środkowego, łagodny napadowy zawrót pozycyjny (Labyrinthitis), czy też choroba Menière’a.
 • Zawroty głowy a Niedociśnienie ortostatyczne. Niedociśnienie ortostatyczne to stan, w którym krew nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do mózgu, gdy osoba nagle zmieni pozycję ciała, na przykład z leżenia do pozycji stojącej. Może to prowadzić do chwilowych zawrotów głowy.
 • Zawroty głowy a Migrena. Niektóre migreny mogą powodować problemy z równowagą jako jeden ze swoich objawów. Objawia się w ten sposób zwłaszcza migrena oczna, która powoduje dodatkowo zaburzenia widzenia.
 • Zawroty głowy a Infekcje wirusowe – niektóre z nich, takie jak grypa, przeziębienie czy infekcje górnych dróg oddechowych, mogą powodować zawroty głowy jako skutek uboczny.
 • Stany lękowe i panika, a także wysoki poziom stresu mogą prowadzić do wielu fizycznych objawów, w tym zawrotów głowy.
 • Zawroty głowy a Zaburzenia krążenia krwi. Problemy z krążeniem krwi, takie jak niskie ciśnienie krwi, choroby serca czy zaburzenia rytmu serca, stanowią jedną z głównych przyczyn trudności z utrzymaniem równowagi.

Do zawrotów mogą się przyczyniać także inne czynniki. Mogą to być między innymi urazy głowy, niektóre leki (np. te wpływające na ciśnienie krwi), niedobory witamin (szczególnie witaminy B12) oraz choroby neurologiczne. Cięższe przypadki bądź uciążliwe stany wymagają oceny przez lekarza w celu dokładnej diagnozy i leczenia.

Co mogą oznaczać zawroty głowy?

Zawroty głowy mogą być objawem wielu różnych schorzeń. Mogą także mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu oraz towarzyszących im objawów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy są one przemijające i łagodne, mogą stanowić wynik chwilowej dezorientacji spowodowanej np. nagłą zmianą pozycji ciała lub szybkim ruchem głowy. Jednak gdy stają się intensywne, nawracające lub towarzyszą im inne objawy, mogą wskazywać na poważne problemy zdrowotne. Często powodują je schorzenia układu równowagi wewnętrznej ucha. Może to być zapalenie ucha środkowego lub choroba Menière’a. Mogą być również objawem migreny, szczególnie gdy występują wraz z bólami głowy i zaburzeniami widzenia. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy zawroty głowy są nagłe, intensywne i towarzyszą im nudności, wymioty lub zaburzenia widzenia, mogą one wskazywać na poważne stany, takie jak udar mózgu lub niedokrwienie mózgu. Często wiążą się również ze stanami lękowymi lub atakami paniki, które mogą nasilać się w sytuacjach stresowych. Dlatego też jeśli występują przewlekle, nasilają się lub towarzyszą im inne niepokojące objawy, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i leczenia.

Kiedy zawroty głowy powinny niepokoić?

Zawroty głowy mogą być niepokojące, gdy występują w sposób nagły, intensywny lub przewlekły. A także gdy towarzyszą im inne niepokojące sygnały. Istnieje kilka sytuacji, w których ta przypadłość powinna nas skłonić do pilnej konsultacji lekarskiej. Po pierwsze – jeśli pojawiają się nagle i nasilają się gwałtownie. Zwłaszcza zaś – jeśli występują wraz z zaburzeniami widzenia, trudnościami w mówieniu, osłabieniem mięśni, utratą równowagi lub koordynacji. Wówczas może to świadczyć o poważnym problemie neurologicznym, takim jak udar mózgu, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Ponadto – jeśli towarzyszą im: utrata przytomności, duszności, silne bóle głowy, trudności w oddychaniu, uczucie zimna lub mrowienia w kończynach. Wtedy mogą to być objawy stanu zagrażającego życiu. Takiego, który wymaga natychmiastowej oceny medycznej. Ponadto, jeśli zawroty głowy są przewlekłe i towarzyszą im inne objawy, takie jak bóle głowy, nudności, wymioty, problemy ze słuchem, zaburzenia widzenia lub problemy z równowagą, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia prawdziwej przyczyny i odpowiedniego leczenia. W każdym przypadku gdy nasz stan budzi niepokój lub nie można go wyjaśnić, zaleca się konsultację lekarską.

Co zrobić gdy kręci ci się w głowie?

Gdy kręci się w głowie, istnieje kilka działań, które można podjąć w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów i poprawy samopoczucia. Po pierwsze ważne jest, aby usiąść lub położyć się w bezpiecznym miejscu. Tak, aby uniknąć upadku i możliwych obrażeń. Następnie warto skupić się na spokojnym, głębokim oddychaniu, co może pomóc w uspokojeniu się i zmniejszeniu uczucia dezorientacji. Jeśli to możliwe, warto również zająć wygodną pozycję i zrelaksować mięśnie, aby złagodzić napięcie i stres. Jeśli nasz stan spowodowało nagłe wstawanie lub takież zmiany pozycji, ważne jest stopniowe wstawanie lub powolne zmiany pozycji. Tak, aby uniknąć nagłego spadku ciśnienia krwi. W przypadku gdy zawroty głowy utrzymują się lub towarzyszą im inne niepokojące objawy, takie jak utrata przytomności, zaburzenia widzenia, trudności w mówieniu lub osłabienie mięśni, niezwłocznie należy zwrócić się o pomoc medyczną. Warto również skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia prawdziwej przyczyny naszego stanu. A także dla ewentualnego wdrożenia odpowiedniego leczenia lub terapii, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tą dolegliwością.

Jak leczy się zawroty głowy?

Leczenie zawrotów głowy zależy głównie od ich przyczyny. W przypadku łagodnych i przemijających przypadków, niespowodowanych poważnymi schorzeniami, może być wystarczające zastosowanie kilku prostych technik. Zwykle jest to zmiana pozycji ciała, głębokie oddychanie, unikanie nagłych ruchów głowy oraz odpoczynek w spokojnym otoczeniu. W przypadku odmian spowodowanych zaburzeniami równowagi wewnętrznej ucha, lekarz może zalecić specjalne ćwiczenia. Mają one na celu poprawę równowagi i stabilności. Jeśli zaś zawroty głowy są objawem innych stanów, takich jak migrena czy niedociśnienie ortostatyczne, konieczne może być leczenie farmakologiczne. To obejmuje zwykle stosowanie leków przeciwmigrenowych, leków regulujących ciśnienie krwi lub innych leków przepisanych przez lekarza. W przypadku poważniejszych schorzeń, takich jak choroba Menière’a czy infekcje ucha środkowego, leczenie może obejmować także specjalistyczne procedury medyczne. A także interwencje chirurgiczne. W każdym przypadku skuteczne leczenie zawrotów głowy wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego przyczynę oraz indywidualne potrzeby i preferencje pacjenta. Dlatego tak ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

Znasz osobę, której przydadzą się te informacje? Daj jej znać:

redaktor artykułu avatar

redakcja artykułu: Ela Ustupska

Artykuły na blogu nie mają charakteru porady lekarskiej. Choć pisano je z dołożeniem starań, by informacje w nich podane były rzetelne, autorzy nie mają wykształcenia medycznego. Jeśli szukasz pomocy lekarskiej, zapraszamy do zamówienia konsultacji na stronie poradni lub do kontaktu ze swoim lekarzem.

Następne artykuły w bazie wiedzy