Recepta transgraniczna online, gdzie można ją zdobyć?

Opublikowano Autor: Redakcja
recepta transgraniczna online

Recepta transgraniczna online, co to jest i do czego służy? Od kiedy zacznie obowiązywać na terenie UE?

Recepta transgraniczna online to, tłumacząc najkrócej, taka, którą lekarz przepisuje w jednym kraju, a pacjent realizuje ją w innym. Możliwość taka istnieje, chociażby w przypadku państw Unii Europejskiej. Na podstawie obowiązującego we wspólnocie prawa lekarz może wypisać lekarstwa w sytuacji gdy pacjent zamierza wykupić je w innym kraju UE. Innym niż ten, którym wystawiono receptę. Dzięki członkostwu Polski w Unii także Polacy mogą obecnie korzystać z jednolitych przepisów dotyczących wyglądu i zasad realizacji recept transgranicznych. Niewątpliwie fakt, że preskrypcja wystawiona przez lekarza zarejestrowanego w jednym z krajów członkowskich UE może być zrealizowana w dowolnym kraju Wspólnoty, jest niezwykłym udogodnieniem. Skorzystają z tego osoby często podróżujące lub na przykład pracownicy. Ponadto możliwość ta daje poczucie bezpieczeństwa niezależnie od państwa, w którym przebywamy. Ma to spore znaczenie w przypadku pacjentów z chorobami sezonowymi lub nawracającymi. Dzięki recepcie transgranicznej nie muszą oni za granicą szukać pomocy w wypisaniu leków.

Legalną receptę online ważną także za granicą możesz uzyskać po konsultacji tutaj:
https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online-z-mozliwoscia-wystawienia-e-recepty/

Recepta transgraniczna online, dlaczego ją wprowadzono i jak ma poprawić komfort pacjentów?

Recepta transgraniczna online, to obok e-recepty ważne udogodnienie, które wprowadzono, aby ułatwić życie pacjentom będącym obywatelami Unii Europejskiej. Ich główną funkcją oraz celem jest nic innego jak tylko zapewnienie pacjentom prawa do otrzymania leku na receptę wypisaną w danym kraju, a realizowaną w innym. Choć oczywiście musi to być państwo będące członkiem Wspólnoty Europejskiej. Może to być na przykład recepta wystawiona w Niemczech czy Włoszech, a realizowana w Polsce. Albo na odwrót – leki przepisane w Polsce zaś zrealizowane w Hiszpanii lub innych państwach UE. Zalet takiego rozwiązania jest mnóstwo. Umożliwia ono nie tylko późniejsze do wykupienie leków za granicą w przypadku osób jadących do pracy. To także bezpieczeństwo na przykład podczas wakacji. Prostotę i przejrzystość tego rozwiązania gwarantuje jeden, wspólny, określony prawem UE wzór recepty. Identyczny we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty. Choć jednocześnie różni się on od wzorów obowiązujących w poszczególnych krajach. Recepta transgraniczna to przede wszystkim pewność i bezpieczeństwo. To także gwarancja, że zostanie ona bezproblemowo zrealizowana wszędzie tam, gdzie to potrzebne.

Jak wygląda i co bezwzględnie powinna zawierać recepta za granicą, aby bez przeszkód ją zrealizować?

Do najważniejszych danych, które na recepcie transgranicznej muszą się znaleźć, należą:

  • imię lub imiona i nazwisko pacjenta oraz data jego urodzenia.
  • imię lub imiona i nazwisko oraz kwalifikacje osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy).
  • bezpośredni kontakt do osoby wystawiającej receptę (w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym).
  • adres miejsca udzielenia świadczenia.
  • nazwa powszechnie stosowana (międzynarodowa) w przypadku produktu leczniczego.
  • nazwa własna – jeżeli (1) przepisany produkt to biologiczny produkt leczniczy lub (2) wystawiający receptę twierdzi, że jest ona konieczna z przyczyn medycznych. W takich okolicznościach na recepcie musi podać zwięźle powody użycia nazwy własnej.
  • postać, moc, ilość oraz sposób dawkowania.
  • data wystawienia recepty oraz podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Inaczej niż w przypadku krajowych, recepta transgraniczna nie musi zawierać numeru REGON, pieczątki lekarza (jeśli dane lekarza są nadrukowane na recepcie) czy 3 kodów kreskowych. Tych, które w Polsce oznaczają one numer świadczeniodawcy, numer lekarza i numer recepty.

Potrzebujesz recepty, a Twoja przychodnia jest zamknięta?

Na stronie ReceptaULekarza.pl zamówisz szybką konsultację z opcją wystawienia e recepty. Wszystko online — szybko załatwisz przez komputer czy swój telefon.

Dlaczego warto wybrać tę opcję zamiast krajowej w przypadku podróży? Przychodnia telemedyczna

Z wielu powodów. Zabieranie ze sobą wersji krajowej niesie ze sobą pewne ryzyko. Ryzyko, którego nie warto podejmować w przypadku kiedy cierpimy na poważniejszą chorobę. Przede wszystkim w przypadku recepty polskiej nie mamy żadnej pewności, że uda się nam ją zrealizować za granicą. Może to zależeć od danego kraju, a także dobrej woli tamtejszego farmaceuty. Lokalnie, w różnych krajach wspólnoty obowiązywać mogą różne przepisy. Poza tym sama e-recepta online może wyglądać inaczej i może ona zawierać inne informacje. Ilość czynników, które decydują o niewydaniu potrzebnego leku, jest zdecydowanie zbyt wielka. Z tych powodów recepta transgraniczna jest bezdyskusyjnie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli dużo podróżujemy po Europie, pracujemy za granicą lub jeździmy na wakacje, nie powinniśmy się dłużej zastanawiać. To spore ułatwienie, tym bardziej że może jej dostarczyć również konsultacja lekarska online lub usługi telemedyczne. To jeszcze większa wygoda. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę i dokonać opłaty. Po zabraniu odpowiedniego wywiadu drogą elektroniczną lekarz błyskawicznie i bez problemu może wystawić również taki rodzaj recepty.

Jak skutecznie i szybko zrealizować e-receptę na leki za granicą? Szczegóły i ograniczenia

Jeśli planujemy wyjazd i wiemy, że będą nam wtedy potrzebne odpowiednie leki, należy powiadomić wystawiającego lekarza o miejscu realizacji recepty.

Na szczęście receptę transgraniczną można zrealizować w każdej aptece na terenie kraju Unii Europejskiej. A także, co oczywiste, w kraju, w którym recepta została wystawiona. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim na receptę transgraniczną nie można przepisywać preparatów o kategorii dostępności Rpw., czyli takie, które zawierają substancje psychotropowe tudzież środki odurzające. Poza tym realizuje się ją tylko za pełną odpłatnością (także we własnym kraju). I to niezależnie czy pacjent jest w kraju ubezpieczony, czy też nie. Podobnie jak w przypadku wersji krajowej, preskrypcja taka ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia. Tylko do tego czasu można ją zrealizować. Nie wymaga ona podania żadnych innych danych pacjenta niż jego imię, nazwisko i adres. Nie ma zatem potrzeby legitymowania się. Ponadto recept transgranicznych nie wysyła się automatycznie do SIM i ZSMOLP (czyli do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).

W jaki sposób i w jakiej formie można uzyskać ten rodzaj recepty?

Jeszcze do niedawna pacjenci w Polsce mogli otrzymać jedynie jej tradycyjną, papierową wersję. Jednak w związku z faktem, że od 1 stycznia 2021 roku każda apteka w Polsce podłączona musi być do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, można je uzyskać także w wersji elektronicznej. Od tej pory będzie można je zrealizować za granicą przy pomocy systemu elektronicznego. System ten pozwala na realizację e-recept transgranicznych, które wystawiono w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o unijne standardy, to nie jest to już sprawa nowa. Tego typu rozwiązania wdrożono wcześniej, chociażby w Finlandii czy Estonii. Polska reprezentuje trzecią turę krajów, które wprowadziły u siebie ten system. Niemniej dzięki temu polscy pacjenci zyskali wiele. Tym bardziej że wystawieniem takiej recepty zajmują się także poradnie lekarskie online. Zarówno w kwestii porad ogólnych jak i specjalistycznych. W połączeniu z możliwością uzyskania potrzebnych leków za granicą sprawia to, że życie Polaków, a jednocześnie obywateli Unii Europejskiej stało się dużo łatwiejsze.