E-recepta online jak ją zdobyć legalnie i bezpiecznie?

Opublikowano: Aktualizacja: 27 sierpnia 2023Autor: Redakcja

Jesteś na blogu prywatnej poradni lekarskiej. Potrzebujesz konsultacji z lekarzem? Kliknij tutaj >

e recepta online jak ją zdobyć legalnie i bezpiecznie

E-recepta online, to nowość wprowadzona na terenie całej Polski w 2020 roku. W tym artykule poruszono następujące kwestie:

 • Co to jest e-recepta online i skąd się wzięła?
 • Jaka jest podstawa prawna dla konsultacji lekarskich online?
 • E-recepta online, jak ją uzyskać?
 • W jaki sposób zrealizować e-receptę w aptece?
 • Przez jaki okres czasu e-recepta jest ważna?
 • Główne zalety e-recepty
 • Recepty transgraniczne

TL;DR – Artykuł w pigułce

 1. Konsultacja lekarska online, czyli e-konsultacja (zwana też e-wizytą i e-poradą) to obok konsultacji telefonicznej (telewizyta/teleporada) jedna z kilku podstawowych form świadczenia usług medycznych na odległość.
 2. W ramach e-konsultacji wywiad z pacjentem przeprowadzany jest na podstawie wypełnianego przez pacjenta elektronicznie standaryzowanego formularza medycznego. Lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie tylko w razie konieczności zasięgnięcia od niego uzupełniających informacji.
 3. Każda e-recepta zapisywana jest automatycznie na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).
 4. Długość e-recepty uzależniona jest od wstawionych na niej leków. Zazwyczaj jest to okres roku (365 dni). Wyjątkami są m. in. preparaty immunologiczne (120 dni), leki odurzające i psychotropowe (30 dni) oraz antybiotyki (7 dni).
 5. Recepta transgraniczna (obecnie dostępna jedynie w formie papierowej) pozwala na zrealizowanie wystawionej w UE recepty w aptekach innych krajów członkowskich.

Co to jest e-recepta online i skąd się wzięła?

E-recepta online to cały system informatyczny, mający udoskonalić i ułatwić obsługę pacjenta w Polsce. Recepty tego typu wystawiają lekarze posiłkujący się w tym celu instrumentami telemedycyny, takimi jak internet, czy telefonia komórkowa (np. smarfon).

Możesz szybko i łatwo odbyć konsultację z lekarzem i zdobyć e-receptę na przykład tutaj:
https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online/

Formalnie e-receptę wystawić może także lekarz podczas zwykłej wizyty. Od praktyki konwencjonalnych wizyt w ostatnich miesiącach odchodzi się jednak z uwagi na zagrożenia infekcją COVID19. E-recepta to bezpieczeństwo i komfort pacjenta; to także mniej zmarnowanego czasu w kolejkach do lekarza oraz koniec z nieczytelnymi dla farmaceuty receptami papierowymi.

Jak każda nowość także e-recepty wywołały pewne kontrowersje, generując dyskusje w sieci i na forach. Poniżej postaramy się lepiej opisać ten bardzo pożyteczny dla współczesnego pacjenta wynalazek. Przy tej okazji mamy nadzieję rozwiać Twoje wątpliwości

Konsultacje lekarskie online są świadczone na podstawie ustaw o świadczeniu usług medycznych na odległość przyjętych przez Sejm RP

Konsultacja lekarska online, czyli e-konsultacja (zwana też e-wizytą i e-poradą) to obok konsultacji telefonicznej (telewizyta/teleporada) jedna z kilku podstawowych form świadczenia usług medycznych na odległość. W dniu 31 października 2019 r. Rada Ministrów RP wydała rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w którym uregulowano zasady udzielania świadczeń lekarskich w ramach telemedycyny.
Fundamenty legislacyjne pod diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób na dystans położyły regulacje WHO oraz ustawy przyjęte przez Sejm RP, w tym dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
E-recepta weszła w Polsce do użytku z dniem 1 stycznia 2020 r. Trwająca obecnie pandemia potwierdziła jedynie głęboki sens tego rozwiązania w ochronie zdrowia publicznego. Możliwość otrzymania e-porady oraz e-recepty bez konieczności kontaktu fizycznego z personelem medycznym i innymi pacjentami ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia zachęca do korzystania z telemedycyny.

E-recepta online, jak ją uzyskać?

E-recepta online to nic innego jak tylko elektroniczny odpowiednik recepty w wersji papierowej. E-receptę uzyskujemy m. in. od lekarza zatrudnionego przez przychodnię lekarską świadczącą usługi online. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej wizyty lekarskiej e-recepta stanowi efekt odbycia konsultacji lekarskiej, w tym także e-konsultacji.
Różnica polega na tym, że w ramach e-konsultacji wywiad z pacjentem przeprowadzany jest na podstawie wypełnianego przez pacjenta elektronicznie standaryzowanego formularza medycznego. Lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie tylko w razie konieczności zasięgnięcia od niego uzupełniających informacji.
Wypełniana przez pacjenta ankieta zawiera katalog pytań, które lekarze zadają w ramach wizyt tradycyjnych (osobistych).

W przypadkach serii e-konsultacji, lekarz może potrzebować na którymś z etapów, wyników wykonanych w międzyczasie przez pacjenta badań. Wyniki takie należy dostarczyć drogą elektroniczną. Niekiedy lekarz może zwrócić się do pacjenta o przesłanie zwykłej fotografii np. rany, lub miejsca zapalnego na skórze.
Formularze oraz wyniki są wnikliwie analizowane przez lekarzy, pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. W razie zaobserwowania przeciwwskazań lekarz ma obowiązek i prawo odmówić wystawienia e-recepty.
Pamiętajmy, że formalnie e-receptę uzyskamy także w ramach wizyt osobistych, z których to jednak w sytuacji pandemii na ogół rezygnuje się

W jaki sposób zrealizować e-receptę w aptece?

Każda e-recepta w momencie wystawienia przez lekarza, czy to w drodze e-wizyty (e-konsultacji), czy to wizyty tradycyjnej, zapisywana jest automatycznie na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na witrynie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. Wystarczy zarejestrować się do IKP, tworząc swój profil, by móc mieć w każdej chwili dostęp do e-recepty. Można ją wydrukować i zanieść do apteki.

Niezależnie od tego e-recepta wystawiona jest w formie 4-cyfrowego kodu (PINu) wysyłanego sms-em na numer telefonu pacjenta. Kod ten należy podać farmaceucie, który poprosi również o podanie numeru PESEL pacjenta.
W końcu kolejnym wariantem otrzymania e-recepty jest e-mail z załączonym plikiem w formacie PDF z e-receptą. Na wydruku PDF będzie również figurować 4-cyfrowy kod, który należy okazać w aptece, wraz z podaniem numeru PESEL pacjenta.

Zamiast podawać kod i PESEL można też przedłożyć farmaceucie do zeskanowania e-receptę wyświetloną na smartfonie lub innym urządzeniu z dostępem do poczty elektronicznej.
Dla porządku należy nadmienić, że w przypadku odbycia wizyty tradycyjnej, przy nieposiadaniu IKP, lekarz zobowiązany jest wystawić tzw. wydruk informacyjny. Jest to dokument, który należy następnie przedłożyć farmaceucie przy realizacji e-recepty w aptece

Przez jaki okres czasu e-recepta jest ważna?

Długość ważności e-recepty uzależniona jest od preparatów leczniczych, jakie na niej figurują. Podobnie jak recepty papierowe, także e-recepty ważne są dla wielu leków przez okres roku (365 dni) od momentu wystawienia. Są jednak różne wyjątki. E-recepty na preparaty immunologiczne mają ważność 120 dni, na leki odurzające i psychotropowe zaś 30 dni. Antybiotyki to jedynie 7 dni.

E-recepta a zakup leków w internecie i dostawa do domu

Dotychczas nie była w ogóle możliwa sytuacja, w której apteka wysyła leki na podstawie recepty do domu pacjenta. Leki można było natomiast zamówić przez internet i następnie odebrać w aptece osobiście, lub za pośrednictwem osoby zaprzyjaźnionej wyposażonej w receptę i PESEL pacjenta.
Obecnie przepisy polskiego prawa pozwalają na to, aby osoby o ograniczonej mobilności otrzymywały leki dostawą do domu. Dzieje się to na podstawie formuły udzielania przez pacjenta zgody na wykup leków w jego imieniu.
Większość pacjentów nadal jednak musi realizować e-recepty w aptekach, co stanowi wciąż pewną niedogodność

Główne zalety e-recepty, komu taka forma konsultacji lekarskich może się przydać?


W skrócie e-recepty wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększają jego komfort. Atutem e-recept jest szybkość i dostępność (w przypadku niektórych przychodni nawet całodobowa). Ten typ recept jest zbawieniem dla osób, które z różnych powodów nie mogą zbyt często wychodzić z domu, nie tylko w związku z trwającą obecnie pandemią.

Podstawowe zalety e-recepty względem tradycyjnej wizyty w przychodni:

Telemedycyna doskonale zdaje egzamin w przypadku pacjentów zażywających leki od dawna, którym kończą się ich zapasy. Zamiast wdawać się w niepotrzebne formalności i obciążać tym samym pracę przychodni, chory taki pozostaje w domu, korzystając z e-konsultacji.

E-recepty są wydrukowane lub zapisane elektroniczne, nie sprawiają zatem trudności aptekarzowi w innych odczytaniu, co przecież notorycznie zdarzało się w przypadku recept wypełnianych przez lekarza odręcznie. Ponadto nie da się jej zgubić. Zawsze przecież dostępna jest w poczcie elektronicznej lub serwisie Internetowe Konto Pacjenta.E-recepta ułatwia też życie osobom wykupującym większe ilości leków nie za jednym razem, a w odstępach czasu. Osoby te obecnie nie są już zmuszone do robienia tzw. odpisów recept i troszczenia się o to, czy w przyszłości leki te nadal będą refundowane. Obecnie zamiast odpisów obowiązuje tzw. częściowa realizacja e-recepty.
Dodatkową korzyścią jest to, że w przypadku niewykorzystania e-recepty do końca w jednej aptece, można kontynuować jej realizację w innej dowolnej aptece. Dotychczasowa praktyka oznaczała zazwyczaj konieczność wykupu leków na podstawie określonej recepty w jednej i tej samej aptece.

O recepcie elektronicznej możesz poczytać więcej na stronach rządowych
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

Więcej zalet konsultacji lekarskich online. Choroby wstydliwe

Beneficjentami e-recept są równie pacjenci cierpiący na dolegliwości alergiczne, korzystający z hormonalnej terapii zastępczej, czy potrzebujący tabletek antykoncepcyjnych.
Olbrzymim atutem e-konsultacji i e-recepty jest możliwość uniknięcia bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym, który mógłby być przykry dla pacjenta z wielu powodów.
Wśród dolegliwości, kwalifikowanych jako tzw. wstydliwe, odnajdujemy zwłaszcza schorzenia dermatologiczne. Panowie chcący uzyskać receptę na leki pomagające pozbyć się grzybicy z penisa, czy Panie posiadające podobny problem z pochwą, w końcu pacjenci leczący impotencję, czy nietrzymanie moczu, nie muszą konfrontować się twarzą w twarz z lekarzami, czy pielęgniarkami

E-recepta online, ile to kosztuje?

E-konsultacje świadczone są przez profesjonalistów – lekarzy specjalistów. Pracują oni dla przychodni, na ogół przyjmujących pacjentów również w trybie tradycyjnym. Z oczywistych przyczyn usługa konsultacji lekarskiej, o ile nie jest refundowana przez NFZ, związana jest dla pacjenta z kosztami, na które składa się wynagrodzenie lekarza, a także utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i personelu, asystującego przy obsłudze ruchu internetowego, czy łączności w ramach telemedycyny.

Wypada też podkreślić, że e-recepta online pozwala zaoszczędzić pacjentowi czas i pieniądze. Cena tego rodzaju usług, w porównaniu z wizytą tradycyjną, potrafi być o kilkadziesiąt procent niższa. W dodatku dostępne są przez całą dobę, a na uzyskanie porady wystarczy kilka minut.

Konsultację z możliwością zdobycia e-recepty możesz szybko odbyć na przykład tutaj:
https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online/

Czy e-recepty mogą prowadzić do nadużyć ze strony pacjentów

Oczywiście nadużywania formuły uzyskiwania e-recept przez nieuczciwych pacjentów nie można wykluczyć. Nie mniej jednak trzeba z całą mocą podkreślić, że informatyzacja procedury wystawiania recept w myśl ustawodawcy służyć ma właśnie ukróceniu nieprawidłowości towarzyszących wystawianiu recept tradycyjnych. E-recepta ma zlikwidować proceder fałszowania recept, a także wyeliminować błędy pojawiające się przy okazji realizowania recept tradycyjnych, np. związane z nieczytelnością tych recept, czy też ich zagubieniem przez pacjenta.

E-recepta online jest bardzo pomocna w czasie pandemii COVID?

Każda wizyta w tradycyjnej przychodni zwiększa ryzyko wejścia w kontakt z osobą zainfekowaną. Minimalizacja kontaktów międzyludzki jest istotą profilaktyki odnośnie koronawirusa. E-konsultacja i e-recepta zdają się być optymalnym rozwiązaniem w tym kryzysowym okresie, radykalnie ograniczając potrzebę kontaktów interpersonalnych z pracownikami służby zdrowia i innymi pacjentami

Recepty transgraniczne

Ważnym elementem współczesnych świadczeń medycznych w Europie są też recepty transgraniczne. Dzięki nim pacjent ma prawo uzyskać lek w aptece dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, na podstawie recepty wystawionej w innym kraju członkowskim.

Należy przy tej okazji zauważyć, że e-konsultacja pozwala jedynie na uzyskanie recepty transgranicznej w formie tradycyjnej, to jest papierowej. W przyszłości stan ten może się zmienić w stronę elektronizacji również i recept tej kategorii.

Warunkiem realizacji recepty transgranicznej w Polsce jest spełnienie przez nią wymogów zdefiniowanych w polskim Prawie Farmaceutycznym, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. dotyczącym procedury wystawiania recept.


Zdjęcie ilustracyjne People photo created by sergeycauselove – www.freepik.com

Znasz osobę, której przydadzą się te informacje? Daj jej znać:

redaktor artykułu avatar

redakcja artykułu: Ela Ustupska

Artykuły na blogu nie mają charakteru porady lekarskiej. Choć pisano je z dołożeniem starań, by informacje w nich podane były rzetelne, autorzy nie mają wykształcenia medycznego. Jeśli szukasz pomocy lekarskiej, zapraszamy do zamówienia konsultacji na stronie poradni lub do kontaktu ze swoim lekarzem.

Następne artykuły w bazie wiedzy