Lekarz internista online, w czym nam może pomóc przez internet?

Opublikowano Autor: Redakcja

W poniższym artykule na temat lekarzy internistów online poruszyliśmy następujące zagadnienia:

 • Kim jest lekarz internista?
 • Internista jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
 • Czym się różni lekarz internista do lekarza rodzinnego?
 • Z jakimi problemami zdrowotnymi możemy się zgłosić do internisty online?
 • Jakie skierowania możemy uzyskać od lekarza internisty?

Kim jest lekarz internista?

Lekarz internista online to po prostu lekarz od chorób wewnętrznych (nazwany jest tak od łacińskiego słowa „internus”, czyli wewnętrzny). Do jego kompetencji należy diagnoza, badanie, leczenie, a także zapobieganie chorobom narządów wewnętrznych.

Lekarze tej specjalizacji pełnią niezwykle ważną funkcję w systemie służby zdrowia. To oni bowiem są na ogół tzw. lekarzami pierwszego kontaktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Lekarz internista online może nam pomóc jeśli odczuwamy:

 • dolegliwości układu naczyniowego (krwionośnego),
 • dolegliwości układu oddechowego,
 • dolegliwości układu immunologicznego (odpornościowego),
 • dolegliwości układu pokarmowego,
 • dolegliwości układu moczowego i szerzej wydalniczego,
 • oraz innych układów.

Jeśli potrzebujesz e-recepty na leki możesz po konsultacji zdobyć ją tutaj:
https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online/

Z tego powodu internista musi posiadać rozległą wiedzę w zakresie fizjologii człowieka, tak by skutecznie ocenić prawidłowość funkcjonowania wszystkich narządów wewnętrznych lub ewentualnie skierować pacjenta do dalszego leczenia u adekwatnego specjalisty, np. endokrynologa, pulmonologa, kardiologa, gastrologa, ginekologa, urologa, czy dermatologa.

W związku z tym de facto internista orientuje się we wszystkich układach organizmu człowieka, a także – co nie bez znaczenia – w relacjach zachodzących pomiędzy tymi układami.

Specjalizacja internistyczna to wielkie wyzwanie dla lekarza i olbrzymia odpowiedzialność

Specjalizacja internistyczna, zwana także interną, jest też rozumiana przez niektórych ekspertów, zwłaszcza pracujących naukowo, szerzej tj. jako pewna szkoła leczenia. Wskazuje się tutaj na postrzeganie człowieka całościowo (holistycznie) jako układu wzajemnie oddziałujących na siebie: umysłu, ciała i ducha. Przykładem zaburzeń z pograniczna tych trzech wymiarów są dolegliwości psychosomatyczne.

Filozofia podejścia internistycznego sprowadza się do wniosku, że leczyć należy całe ciało, a nie tylko jego część. Zawód internisty jest dla każdego lekarza wyzwaniem, gdyż wymaga fachowej, rozległej wiedzy medycznej, którą nota bene trzeba na bieżąco uzupełniać. Wymaga też delikatnego podejścia do pacjenta, którego los niejednokrotnie zależy od umiejętności lekarza.

Internista jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to funkcja, w jakiej występować może lekarz internista, a także lekarze o niektórych innych specjalizacjach. Mówiąc inaczej POZ to funkcja (rola), zaś interna (choroby wewnętrzne) to specjalizacja lekarza. Warto w tym miejscu nadmienić, że lekarzem POZ może być w praktyce również lekarz bez specjalizacji, jeśli odznacza się odpowiednio długim stażem pracy.
Lekarze występujący w funkcji POZ realizują profilaktykę chorób, udzielają porad, przeprowadzają szczepienia ochronne, kierują na badania laboratoryjne i na tzw. diagnostykę obrazową. Mogą dokonywać zabiegów w gabinecie zabiegowym, lub w domu pacjenta.

Lekarze POZ wydają orzeczenia o stanie zdrowia. Kwalifikują pacjenta do świadczenia transportu sanitarnego i wystawiają zlecenia na przewozy tego rodzaju. Mają też prawo skierować pacjenta na zabiegi i rehabilitację, do uzdrowiska i sanatorium. Ważną ich kompetencją jest też oczywiście wypisywanie recept.

Internista występujący z pozycji lekarza POZ ma obowiązek, w razie stwierdzenia takiej konieczności, skierować pacjenta do lekarza o innych specjalizacjach, jak również do szpitala.
W niektórzy przypadkach pacjent po skonsultowaniu się z innym specjalistom, powraca jednak do internisty i to u niego kontynuuje terapię. Nie ma w tym nic niewłaściwego, szczególnie gdy dany internista ma doświadczenie w leczeniu schorzenia, na które uskarża się pacjent.

Czym się różni lekarz internista do lekarza rodzinnego?

Kompetencje lekarza o specjalizacji internistycznej są nieco inne od tych posiadanych przez lekarza o specjalizacji medycyny rodzinnej. Lekarze obu tych specjalizacji – a ponadto lekarze pediatrzy – spotykani są najczęściej jako lekarze występujący w funkcji POZ.

Na czym polegają zasadnicze różnice między lekarzem rodzinnym a internistą? Otóż specjalizacja rodzinna jest szersza od internistycznej. Lekarz rodzinny może m. in. na podstawie posiadanych uprawnień diagnozować, badać i leczyć przypadki zakwalifikowane nie tylko do dziedziny tzw. interny, ale także pediatrii (oraz geriatrii). Internista zaś nie posiada uprawnień do badania dzieci, ograniczając się w swoich działaniach do osób dorosłych.

Z jakimi problemami zdrowotnymi możemy się zgłosić po poradę lekarską online i uzyskać e-receptę?

Wśród najczęstszych dolegliwości, z którymi pacjent zgłasza się do internisty znajdują się choroby serca i układu krążenia, w tym zwłaszcza nadciśnienie tętnicze (hipertonia) lub niedociśnienie tętnicze (hipotonia), miażdżyca naczyń krwionośnych, zakrzepica, zaburzenie rytmu pracy serca oraz zapalenie mięśnia sercowego (ZMS); w końcu zaś różne powikłania występujące po przebyciu wymienionych schorzeń.

Kolejną grupę zainteresowania internisty tworzą choroby układu pokarmowego dotyczące poszczególnych elementów tego układu, w tym jelit, trzustki, wątroby, żołądka, a także dwunastnicy i przełyku oraz innych.

Do lekarza internisty zgłaszają się także pacjenci z takimi chorobami jak: gruźlica, astma oskrzelowa; ponadto cierpiący na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych oraz inne choroby układu oddechowego.

W zakres kompetencji lekarza chorób wewnętrznych wchodzą ponadto choroby układu hormonalnego, zwanego też układem dokrewnym. Wśród najważniejszych przypadłości wymienić tutaj trzeba niedoczynność tarczycy i nadczynność tarczycy. Inne z tej grupy to choroba Hashimoto, nadczynność przytarczyc, niedoczynność przytarczyc, oraz tzw. wole obojętne tarczycy.

Bezpieczną i legalną e-receptę można uzyskać tutaj:
https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online/

W jakim jeszcze zakresie udzieli nam porad internista?

Internista, jako lekarz pierwszego kontaktu, udzieli nam porady także w dziedzinie chorób układu moczowego, jak zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherza moczowego, czy kamica nerkowa.
Zgłosimy się do niego także z niektórymi urazami i chorobami układu kostno-stawowego. Do najczęściej występujących w tej grupie chorób należą: zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, oraz reumatoidalne zapalenie stawów.

W końcu lekarz internista pomoże nam również w przypadku wystąpienia objawów chorób metabolicznych, głównie takich jak cukrzyca i stopa cukrzycowa, czy osteoporoza.
Wśród innych powszechnie występujących przypadłości, w których profilaktyce i leczeniu pomocy udzielić nam może internista są m. in. choroby alergiczne. Uzyskamy od niego także skierowanie do takich specjalistów jak pulmonolog, urolog, onkolog, czy chirurg – ortopeda.

Jakie skierowania możemy uzyskać od lekarza internisty, występującego jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

Kluczową rolą internisty jest prawidłowe zdiagnozowanie zaburzenia zdrowia występującego u chorego. W tym celu posiłkuje się on często specjalistycznymi badaniami, na których wykonanie kieruje pacjenta, przed rozpoczęciem leczenia.

Lekarz internista online może wystawić skierowanie na badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, ponadto na diagnostykę laboratoryjną (np. morfologia krwi, analiza moczu, analiza kału, tzw. odczyn Biernackiego,), diagnostykę obrazową (EKG, RTG, USG, tomografia komputerowa), a także na różne rodzaje badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, laparoskopia i in.).

Jak już zaznaczono powyżej lekarze interniści, będący lekarzami POZ mają też prawo skierować pacjenta na różnego rodzaju zabiegi, rehabilitacje, wysyłać go na terapię do sanatoriów, czy uzdrowisk.


Zdjęcie ilustracyjne People photo created by jcomp – www.freepik.com