Konsultacja ginekologiczna online, jakie porady i usługi są możliwe przez internet?

Opublikowano Autor: Redakcja

W niniejszym artykule poruszone zostały następujące kwestie:

  • Konsultacja ginekologiczna online jej zalety i ograniczenia
  • Ginekolog online, z czym możemy się do niego zwrócić?
  • Najczęstsze sytuacje w których pacjentki korzystają z recept zamawianych online
  • Wizyta online w praktyce, jak przebiega konsultacja ginekologiczna online?
  • Niezbędne dokumenty i informacje potrzebne by uzyskać e-receptę lub poradę

Konsultacja ginekologiczna online ma zalety, ale i ograniczenia

W wielu przychodniach konsultacja ginekologiczna online poprzedzona jest wypełnieniem przez pacjenta formularza (ankiety), zawierającego standaryzowane pytania. Są to pytania normalnie zadawane przez lekarzy podczas tradycyjnych (stacjonarnych) wizyt. Formularze takie zastępują tym samym klasyczny wywiad lekarski.

W ramach e-konsultacji lekarze – ginekolodzy udzielają porad, kierują pacjentów na badania laboratoryjne (np. morfologia krwi), czy badania obrazowe (np. USG, rezonans magnetyczny), a następnie analizują i interpretują ich wyniki, oraz przepisują leki za pomocą e-recepty. Ponadto są oni uprawnieni do wystawiania e-zwolnień.

Telemedycyna, to w wielkim skrócie technologia świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia na odległość. W praktyce telemedycyna to głównie tzw. e-konsultacja realizowana za pomocą telefonu lub komputera z dostępem do internetu, oraz różnych aplikacji komunikacyjnych. Oznacza to, że pacjent konsultuje swoje problemy z lekarzem danej specjalizacji poprzez komunikator typu czat, wymianę wiadomości e-mail oraz – jeśli zachodzi potrzeba doprecyzowania – w drodze rozmowy przez telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne.

Ginekolog online, z czym możemy się do niego zwrócić?

Typowym przykładem przydatności konsultacji lekarskich online jest sytuacja, w której pacjentka przyjmuje od dawna lek, przepisany jej w efekcie wizyty tradycyjnej, który to lek ponadto jest sprawdzony w dotychczasowej terapii i nie powoduje żadnych skutków ubocznych, gwarantując pacjentce bezpieczeństwo.

Druga sytuacja, w której e-konsultacja zdaje egzamin to długotrwałe, cykliczne przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, czy też plastrów antykoncepcyjnych, na które recepty wystawiane są przez lekarza rutynowo.

Trzeci wiodący przypadek zasadności zastosowania trybu online, to konieczność skorzystania z tabletki „dzień po”, której skuteczność działania waży się w ciągu kilku dni od odbycia stosunku. Tutaj szybkość uzyskania e-recepty w drodze e-konsultacji jest rozstrzygająca z punktu widzenia skuteczności terapii. Przy tym zauważyć można, że uzyskanie recepty w drodze tradycyjnej wizyty prywatnej, nie wspominając już o wizycie refundowanej przez NFZ, to czas rzędu kilku, kilkunastu dni, a nawet tygodni.

Najczęstsze sytuacje w których pacjentki korzystają z recept zamawianych online:
– przedłużenie recept,
– przyjmowanie stałej antykoncepcji,
– antykoncepcja awaryjna.

E-eceptę na tabletkę dzień po zamówisz tutaj: (kliknij, by zamówić e receptę na tabletkę dzień po)

Konsultacje z możliwością uzyskania e-recepty od lekarza online możesz znaleźć tutaj: https://receptaulekarza.pl/p/konsultacja-lekarska-online/

Pomoc online w innych dolegliwościach ginekologicznych

Kolejnym przypadkiem, w którym e-wizyta ma sens jest kolejny etap prowadzenia przez lekarza ciąży, oczywiście przy założeniu wykonywania regularnie niezbędnych badań na tą okoliczność, w tym tzw. fizykalnych i USG.

E-konsultacja przydaje się również w uzyskaniu pomocy przy wielu występujących powszechnie dolegliwościach natury ginekologicznej, jak zaburzenie dojrzewania płciowego, nieregularne, czy też obfite i bolesne miesiączki, bezpłodność, zaburzenia życia seksualnego (np. bóle w trakcie stosunku), uboczne objawy stosowania środków antykoncepcyjnych i in. Wśród powodów złożenia wizyty online są też problemy natury onkologicznej.

Trwająca blisko rok pandemia wywołuje różnego rodzaju zaburzenia na tle nerwowym. U kobiet może wpływać stresogennie i zakłócać cykl miesiączkowy. Tym samym powodów dla sięgnięcia po e-konsultacje wciąż przybywa.

Konsultacja lekarska online  jest szybsza, tańsza i bardziej dostępna od tradycyjnej wizyty w przychodni

Najważniejsza cecha e-konsultacji lekarskich to szybkość, mająca niebagatelne znaczenie w sprawach dotyczących antykoncepcji. Warto przy tej okazji nadmienić, że większość internetowych przychodni czynna jest w trybie 24-godzinym.

Druga kluczowa cecha to zdecydowanie niższa, od tradycyjnej wizyty prywatnej w gabinecie, cena tej usługi, sięgająca nawet 50% ceny normalnej.

Konsultacja online wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, które borykają się ze wstydem, i poszukują bardziej dyskretnych kanałów uzyskania porady odnośnie swojego stanu zdrowia. Wizyta wirtualna stresuje nas mniej, gdyż możemy odbywać ją otoczeni przyjaznym domowym środowiskiem.

W końcu niebagatelne znaczenie ma współcześnie możliwość uzyskania porady bez narażania się na fizyczną interakcję z personelem medycznym oraz innymi pacjentami, a tym samym uniknięcie niepotrzebnej ekspozycji na COVID19.

Oczywiście intymność nie znika w trybie online. Również korespondencja, czy rozmowa telefoniczna wymagają od lekarzy delikatności w podejściu do pacjentek.

Przychodnia online wyróżnia się tym że porady lekarskie są:
– dostępne całą dobę,
– wizyta jest tańsza niż w standardowym prywatnym gabinecie,
– pomoc można uzyskać w ciągu kilkunastu minut od zgłoszenia.

Wizyta online w praktyce, jak przebiega konsultacja ginekologiczna online?

Jak przebiega konsultacja ginekologiczna online? W pierwszym rzędzie należy wybrać odpowiednią przychodnię, posiłkując się wyszukiwarką internetową. Kolejnym krokiem jest wybór specjalisty, przyjmującego online w ramach wytypowanej wcześniej przychodni. W końcu posługując się odpowiednimi zakładkami witryny, należy wybrać termin i godzinę wizyty.

Pojawić się mogą przy tej okazji różne formaty odbycia spotkania do wyboru, np. czat poprzez komunikator internetowy, mail, rozmowa telefoniczna, lub spotkanie z użyciem transmisji obrazu (wideo) za pomocą używanego w tych celach najczęściej komunikatora. Naturalnie w tym ostatnim przypadku musimy mieć zainstalowany odpowiedni software oraz posiadać kamerę komputerową.

Większość przychodni stosuje zestandaryzowane formularze, które pacjentka wypełnia przed odbyciem wizyty. Są one tak naprawdę ankietą, składającą się z pytań zadawanych przez lekarza w trakcie wizyty stacjonarnej. Niekiedy formularze te są wystarczające do udzielenia porady, zwłaszcza zaś wypisania e-recepty, tak, że rozmowa telefoniczna staje się zbędna, o ile pacjentka takowej sobie nie zażyczy.

Niezbędne dokumenty i informacje potrzebne, by uzyskać e-receptę lub poradę.

Podczas spotkania wirtualnego z lekarzem niebagatelne znaczenie ma nasze otoczenie. Dobrze by pomieszczenie, z którego się kontaktujemy było odpowiednio wyciszone i zapewniało nam komfort w rozmowie z lekarzem. Nie każda osoba czuje się zresztą pewnie prowadząc rozmowę za pomocą różnych współczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej. Niektóre pacjentki mogą preferować rozmowę wideo, poszukując kontaktu wzrokowego z lekarzem, innym zaś wystarczy głos, a nawet wiadomość w formie pisemnej.

Gdy już wizyta jest umówiona na konkretny termin, pacjentka powinna przygotować dowód osobisty i posiadaną już ewentualnie dokumentację z badań. Dane personalne, zwłaszcza numer PESEL, potrzebne mogą być przy wystawianiu e-recepty. Dokumentację medyczną, o ile to tylko możliwe najlepiej przesłać lekarzowi w formie e-mailowej jeszcze przed momentem nawiązania połączenia. W końcu lekarz poprosi też na ogół o informacje na temat ostatniego wykonania cytologii, USG, czy ewentualnie mammografii.

Pomocne jest przygotowanie (np. na kartce) planu rozmowy z lekarzem – ginekologiem, dzięki czemu uniknie się niepotrzebnych przestojów w konwersacji prowadzonej w czasie rzeczywistym.

E-recepta uzyskana podczas wizyty online jest całkowicie legalna i bezpieczna, wszystko przebiega zgodnie z procedurami

E-recepta to wynik e-konsultacji z lekarzem, w tym ginekologiem. Najczęściej to po prostu czterocyfrowy kod dołączony do wiadomości email, przesłanego pacjentce przez lekarza lub przychodnię. Wariantem jest też wysłanie sms-em pacjentce 4-cyfrowego kodu recepty. E-recepta może zostać, na życzenie pacjentki, wysłana na jej adres domowy.

E-recepta realizowana jest przez pacjentkę w aptece np. poprzez przedłożenie przy okienku wydruku e-recepty, lub pokazanie farmaceucie ekranu smartfonu z wyświetloną e-receptą; w końcu też poprzez podanie kodu wraz ze swoim numerem PESEL.

Nie należy z tego jednak wnosić, że uzyskanie e-recepty jest formalnością. Wręcz przeciwnie. Lekarz specjalista analizuje wypełniony przez pacjentkę formularz, a w razie potrzeby dzwoni. Może też zażądać przedłożenia wyników aktualnych badań ginekologicznych, cytologicznych i innych.

Przypomnijmy też, że e-konsultacja ginekologiczna stwarza także możliwość uzyskania przez pacjentkę e-zwolnienia.

Pandemia a telemedycyna

Trwająca obecnie pandemia skłoniła także Ministerstwo Zdrowia do rekomendowania pacjentom wykorzystywania e-konsultacji, jako bezpiecznej formy realizowania podstawowej opieki zdrowotnej. Ginekologia to jedna z tych specjalizacji, które cieszą się największym zainteresowaniem pacjentów wybierających formułę porad na odległość. Pandemia jest jednak tylko jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy.

Okazuje się bowiem, że wiele kobiet poddanych hormonalnej terapii zastępczej, lub korzystających regularnie ze środków antykoncepcyjnych, nie ma powodów by udawać się na kosztowne i częste wizyty stacjonarne. Mogą one polegać na relacji typu online z ginekologiem nie tylko w trybie reżimu epidemiologicznego, lecz również na co dzień. W tych przypadkach telemedycyna staje się pełnowartościowym ekwiwalentem wizyt tradycyjnych.

Po więcej informacji na temat przystosowania publicznej opieki medycznej do pandemii odsyłamy tutaj:
https://www.gov.pl/web/zdrowie

Konsultacja ginekologiczna online to nic niezwykłego, chociaż nadal są pacjenci którzy obawiają się tego typu rozwiązań

Wiek pacjentki ma duże znaczenie w decyzji o wyborze formatu spotkania z ginekologiem. Pacjentki po menopauzie przejawiają jednak mniejszą skłonność do korzystania z konsultacji ginekologicznej online. Wiele z nich ponadto z uwagi na wiek, nie ma doświadczenia w obsłudze internetu i jego narzędzi komunikacyjnych. Na wizytę u ginekologa chętniej decydują się pacjentki młode. Zarazem to właśnie one doskonale poruszają się w środowisku wirtualnym i dlatego są też bardziej skłonne do skorzystania z telemedycyny.

Pewnym fenomenem jest, że – jak wynika z relacji ekspertów – z telemedycyny korzystają także niekiedy mężczyźni, występując w imieniu swoich córek, czy partnerek, skrępowanych kontaktem z ginekologiem.

Konsultacja online sprawdza się głównie w sytuacji kontynuowania kuracji zainicjowanej już wcześniej lub trwającego już od pewnego procesu przyjmowania środków antykoncepcyjnych przez pacjentkę. E-konsultacja nie może jednak w wielu przypadkach zastąpić tradycyjnej wizyty u ginekologa. Nagłe poważne komplikacje zdrowotne, złożone problemy natury ginekologicznej, ciąża – to okoliczności, które powinny skłonić pacjentkę do udania się na normalną wizytę.

Konsultacja online nie zastąpi w żaden sposób profilaktyki zdrowotnej w zakresie możliwych chorób dróg rodnych. Dlatego kobiety korzystające z e-konsultacji nie powinny czuć się zwolnione z konieczności regularnego wykonywania cytologii, pomagającej wykryć we wczesnym stadium raka szyjki macicy, oraz mammografii/USG piersi, dzięki którym można z kolei zidentyfikować raka piersi.

Ponadto niezależnie od wielu atutów e-konsultacji, każda kobieta dbająca o swoje zdrowie co najmniej raz do roku, udać się powinna na wizytę lekarską w gabinecie i połączone z nią tzw. badanie fizykalne, oraz wykonać przy jej okazji rutynowe badania ginekologiczne. Również w tym jednak przypadku wizyta konwencjonalna może być poprzedzona spotkaniem online, które pozwoli lekarzowi na przeprowadzenie wstępnego wywiadu i diagnostyki.

Pomoc lekarska przez internet za darmo?

Część przychodni, w ramach różnych sponsorowanych przez NFZ lub firmy prywatne programów, oferuje konsultacje ginekologiczne online w wersji darmowej. Czas takiej rozmowy telefonicznej nie przekracza 15 minut. W przypadku korespondencji e-mailowej uzyskane od lekarza porady mogą być w zależności od sytuacji mniej lub bardziej lakoniczne. Lekarz nie konsultuje jednak wyników badań. Nie może też przepisać recepty.

Darmowe wizyty adresowane są głównie do kobiet, których nie stać na wizytę płatną, lub które poszukują wstępnych informacji o swoim stanie zdrowia i swoich dolegliwościach, a także do tych pań, które dokonują rekonesansu pod kątem kierunków dalszego leczenia.

Poszukiwanie porady ginekologa w formule darmowej konsultacji online tj. bez wypełnienia przez pacjentkę odpowiednio sprofilowanego formularza, oznacza konieczność bardzo precyzyjnego sformułowania swojego pytania. Brak formularza możemy zniwelować informując lekarza o swoim wieku, historii choroby, przeżytych ciążach, przebytych chorobach i operacjach, przyjmowanych lekach, czy bieżącej aktywności seksualnej oraz schorzeniach występujących w rodzinie. Dobrze jest też podeprzeć swoje zapytanie w miarę zwięzłym opisem dolegliwości, wynikami badań itp.

Eksperci podkreślają, że główną funkcją darmowych konsultacji online jest wsparcie pacjentki na etapie konkretyzowania się jej zamiaru złożenia e-wizyty lub wizyty stacjonarnej. Chodzi o to, żeby pacjentka mogła otrzymać informacje naprowadzające i pomagające zdefiniować jej potrzeby medyczne. Dzięki temu nie jest ona zmuszona samotnie poszukiwać informacji w gąszczu forów internetowych i wyników wyszukiwarki google.


Zdjęcie ilustracyjne Technology photo created by pressfoto – www.freepik.com