Schizofrenia objawy, przyczyny i leczenie choroby

Opublikowano Autor: Redakcja
schizofrenia, choroby psychiczne

Schizofrenia objawy tej choroby są bardzo różnorodne, diagnozą i leczeniem muszą zajmować się specjaliści. Artykuł jest częścią przewodnika: Choroby i zaburzenia psychiczne. Przyczyny, symptomy, terapie.

Choroby z grupy schizofrenii prowadzą do bardzo różnych dolegliwości psychicznych, a nierzadko do znacznego upośledzenia ogólnej kondycji organizmu. Przyczyna tych zaburzeń leży w zaburzeniach metabolizmu nerwowego. Termin schizofrenia jest obecnie uważany za zbyt nieprecyzyjny i nie odpowiada już stanowi wiedzy na temat różnych form choroby. Jej spektrum jest bardzo pojemne i zniuansowane.

Jakie dolegliwości charakteryzują choroby schizofreniczne?

Schizofrenia, objawy to głównie zniekształcenie struktury myślenia i przetwarzania bodźców zewnętrznych oraz postrzegania zmysłowego. Chorzy notorycznie odnoszą wrażenie, że obcy ludzie rozmawiają o nich między sobą. Schizofrenik może też doszukiwać się aluzji do siebie w czytanych tekstach, oglądanych i wysłuchiwanych programach multimedialnych itd. Pojawiają się nieprzyjemne iluzje zmysłowe, zwłaszcza głosy, które wygłaszają obraźliwe komentarze wobec chorego lub rozmawiają między sobą. Widziane są osoby lub przedmioty, których nie ma w rzeczywistości. Nawet własne myśli mogą sprawiać wrażenie manipulowanych i niejako narzuconych choremu. Pod względem emocjonalnym schizofrenik bywa nieufny i powściągliwy, ale także lękliwy lub bezradny. Na ogół stroni od towarzystwa.

Istnieją również stany chorobowe z zakresu schizofrenii, w których chory jest kompletnie zdezorganizowany, niezaradny i nie potrafi planować swojego życia codziennego. Zakres doznań emocjonalnych jest ograniczony. Osoby dotknięte chorobą wydają się raczej introwertyczne i niezaangażowane w wydarzenia zewnętrzne. Niekiedy pojawia się też nieadekwatna do sytuacji wesołość lub wszechobecna ambiwalencja, która utrudnia pacjentowi podejmowanie jakichkolwiek decyzji. W rzadkich przypadkach objawem schizofrenii jest zmienione zachowanie ruchowe z ekstremalnym spowolnieniem i sztywnością postawy.

Stany depresyjne a schizofrenia

W przebiegu tzw. zaburzeń schizoafektywnych zaburzeniom myślenia i złudzeniom empirycznym może towarzyszyć również nastrój depresyjny lub przeciwnie – objawy maniakalne, tj. wyraźna towarzyskość, nadpobudliwość, podwyższony nastrój, wyobrażenia wielkościowe. Do tego dochodzi drażliwość i skrócenie czasu trwania snu.
Największym zagrożeniem dla pacjenta są myśli samobójcze, dlatego wszelkie jego wypowiedzi na temat możliwego odbieraniu sobie życia należy traktować bardzo poważnie, nie zaś bagatelizować je jako próby zwrócenia na siebie uwagi.

Schizofrenia rozwój choroby psychicznej

Przez wiele dziesięcioleci ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia było konsekwentnie szacowane na około 1% populacji. Jednak najnowsze badania sugerują, że schizofrenia rozwinie się tylko u około 7 na 1000.
Objawy schizofrenii rozwijają się w różnym tempie, często trwają przez tygodnie i miesiące, a następnie powoli ustępują. Problemy z koncentracją, wydajnością lub zaburzeniami snu często pojawiają się na długo przed wystąpieniem ostrego stadium choroby.

Schozofrenia, objawy nie są typowe dla wieku

Schizofrenia może wystąpić w każdym wieku, w tym u dzieci i młodzieży. Początek choroby u mężczyzn ujawnia się na wcześniejszym etapie życia, niż u kobiet. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że liczba nowych przypadków jest również wyższa u mężczyzn niż u kobiet.

Narkotyki a schizofrenia

Stosowanie niektórych narkotyków, zwłaszcza marihuany i kokainy, może wywołać objawy schizofrenii lub stać się jej katalizatorem (wyzwalaczem). Nawet po ustąpieniu zaburzeń myślenia i urojeń czuciowych mogą wystąpić stany depresyjne z silnym wyczerpaniem lub trwałym osłabieniem energii życiowej, motywacji i determinacji.
Różne inne czynniki mogą zwiększyć ryzyko rozwoju choroby, w tym zmiana kraju i kultury (migracja), środowisko miejskie, czas urodzenia (miesiące zimowe) i szerokość geograficzna miejsca urodzenia (półkula północna).


Artykuł jest częścią cyklu o chorobach psychicznych.
Pozostałe artykuły z tej serii: