Alzheimer. Jak żyć z tą chorobą?

Opublikowano Autor: Redakcja
Alzheimer życie z chorobą

Alzheimer. Przyczyny, objawy, życie z chorobą i jej leczenie.

W tym artykule przeczytacie o podłożu choroby Alzheimera, w tym o mechanizmach pamięci i różnych jej typach. Alzheimer to schorzenie, które dotyka głównie ludzi w wieku podeszłym. Etiologia tej choroby nie pozwala współcześnie na postawienie jednoznacznych definicji patogenezy. Niewątpliwie przyczyn szukać należy w procesie obumierania komórek mózgowych i zmniejszaniu się objętości mózgu, co określane jest mianem neurodegeneracji.

Potrzebujesz recepty, a Twoja przychodnia jest zamknięta?

Na stronie ReceptaULekarza.pl zamówisz szybką konsultację z opcją wystawienia e recepty. Wszystko online — szybko załatwisz przez komputer czy swój telefon.

Przebieg choroby Alzheimera

Naukowcy wyróżniają kilka form przebiegu choroby:

 • odkładanie się blaszek amyloidowych między komórkami nerwowymi,
 • zwyrodnienie neurofibrylarne, czyli nagromadzenie się włókien wewnątrz neuronu, a następnie obumieranie neuronów głównie w hipokampie,

Specjaliści zdefiniowali kilka etapów rozwoju choroby, które występują z różnym nasileniem, w zależności od indywidualnych cech pacjenta:

Etap 1: bezobjawowy

Etap 2: łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

Etap 3: obserwowalne na co dzień w domu i w pracy zaburzenia w wysławianiu się i w funkcjonowaniu pamięci

Etap 4: diagnoza lekarska potwierdza notoryczne upośledzenie zdolności poznawczych i operacji umysłowych jak np. liczenie w pamięci. Szwankuje też pamięć autobiograficzna.

Etap 5: problemy z pamięcią stają się poważne i bardzo utrudniają życie choremu.

Etap 6: zauważalne stają się zmiany osobowości; chorzy potrzebują ustawicznej pomocy w jedzeniu, ubieraniu się i przy wykonywaniu czynności fizjologicznych. Nie rozpoznają nawet najbliższych. Pojawia się nieufność i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Etap 7: terminalny. Chorzy nie potrafią wchodzić w interakcje z innymi. Komunikatywność spada niemal do zera. Problemy z wyrażaniem emocji.

Alzheimer objawy choroby

Do najważniejszych symptomów Alzheimera zalicza się:

 • kłopoty z pamięcią
 • problemy z mową
 • wahania nastroju
 • dezorientację.

Co może wywołać chorobę Alzheimera. Czynniki ryzyka choroby

Zdefiniowano pewne czynniki ryzyka:

 • podeszły wiek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • wysoki poziom cholesterolu
 • zaawansowane zwapnienie naczyń krwionośnych
 • podatności genetyczne
 • niski poziom wykształcenia
 • niedostateczna aktywność intelektualna
 • zanieczyszczenie środowiska
 • przewlekły stan zapalny organizmu
 • urazy głowy, którym towarzyszy utrata przytomności powyżej 5 minut
 • przewlekła depresja
 • niezbilansowana dieta
 • deficyt aktywności fizycznej

Diagnoza i leczenie w chorobie Alzheimera

Diagnoza choroby odbywa się głównie poprzez badania neurologiczne, obrazowe i testy poznawcze. Leczenie polega na hamowaniu postępu choroby, łagodzeniu skutków objawów oraz utrzymaniu komfortu życia.

Substancje czynne stosowane w terapii to: Donepezil, Rivastigmine, Galantamine, klasyfikowane jako inhibitory acetylocholinoesterazy. Inna hamująca chorobę substancja czynna to Memantine, która chroni receptory NMDA (N-metylo-D-asparaginowe) przed ekscytotoksycznością.

Do niefarmakologicznych metod leczenia, które podtrzymują zdolności poznawcze i motoryczne pacjenta, zalicza się terapię mowy, stymulację poznawczą, fizjoterapię, a także masaże, terapię zajęciową oraz psychomotorykę.

Choroba Alzheimera co to jest, jak się ją leczy
Przeczytaj nasze szersze opracowanie na temat choroby Alzheimera: https://receptaulekarza.pl/choroba-alzheimera/

Polecamy Państwa uwadze także inne artykuły traktujące o pamięci i umyśle: